THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong các nhà chung cư cao tầng
Ngày đăng 02/04/2019 | 11:45  | View count: 534

Thực hiện văn bản 606/UBND-KT ngày 18/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc quản lý sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các nhà chung cư cao tầng; Văn bản hướng dẫn 969/SCT-QLNL ngày 06/3/2019 của Sở Công Thương Hà Nội về nội dung tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong các nhà chung cư cao tầng.

UBND quận Cầu Giấy đề nghị và các thành viên BCĐ phát triển Điện lực, UBND phường, Ban quản trị, Chủ đầu tư, Đơn vị vận hành các nhà chung cư tăng cường công tác tuyên truyền đa dạng bằng các hình thức về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến người sử dụng trong các nhà chung cư cao tầng theo đúng tinh thần hướng dẫn tại văn bản 969/SCT-QLNL ngày 06/3/2019 của Sở Công Thương Hà Nội. (có nội dung hướng dẫn tuyên truyền kèm theo văn bản của sở Công Thương)

Xem tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN