THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2019
Ngày đăng 27/05/2019 | 16:16  | View count: 825

 1. 1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Quận 5 tháng đầu năm 2019; tập trung công tác tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh, dịch sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu phi; đồng thời tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2019; công tác phòng cháy, chữa cháy .....

  2. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng tư tưởng, dư luận, giải quyết kịp thời các vụ việc không để phức tạp tình hình.

  3. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

  4. Tuyên truyền kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” (11/6); phát hiện, viết, biểu dương các tấm gương điển hình, tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác.

  5. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hè, tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ....

  6. Tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất của Thành phố, của Quận và cơ sở.

 2. BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY