THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tích cực chủ động phòng, chống thiên tai
Ngày đăng 02/07/2019 | 17:18  | View count: 237

Ngày nay, hiện tượng biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường, khó lường theo hướng cực đoan hơn. Theo cơ quan Khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2019 dự báo tiếp tục là năm có thời tiết diễn biến phức tạp. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thành phố Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, thời gian tập trung chủ yếu vào các tháng 7, 8 và 9.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.Chỉ thị nêu rõ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố:

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong tình hình mới; phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn.

Xây dựng Kế hoạch, Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 cụ thể, sát thực tế của địa phương; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần, kinh phí theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt mưa lớn, lốc xoáy, bão mạnh, siêu bão có thể gây ra ngập úng, đổ cây, nhất là cây to, cây cổ thụ trong khu vực nội thành, kịp thời tổng hợp, thông tin báo cáo UBND TP để chỉ đạo, xử lý, ứng phó kịp thời, đúng quy định.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống, hồ đập, các công trình phòng chống thiên tai kịp thời, phát hiện các hư hỏng, chủ động sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình theo phân cấp. Rà soát, tổng hợp những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, trong đó, các huyện: Chương Mỹ, Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn, Mỹ Đức cần đặc biệt lưu ý lũ rừng ngang, chủ động di dời nhân dân trong trường hợp khẩn cấp đến nơi an toàn.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn, để các tổ chức, nhân dân biết, chủ động ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng theo kế hoạch, đề án được phê duyệt.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố(Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn) chủ động tham mưu UBND TP chỉ đạo kịp thời, ứng phó hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án chi tiết ứng phó các loại hình thiên tai theo cấp độ rủi ro. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

Sở NN&PTNT xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án: Bố phòng hộ đê; đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi; phương án phân lũ, phòng chống úng, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất nông nghiệp; tập trung hoàn thành công tác tu bổ, xử lý hư hỏng đê điều, hồ đập, nạo vét kênh mương đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, các công trình thủy lợi, hồ đập; phát hiện, tham mưu UBND TP chỉ đạo xử lý kịp thời những sự cố hư hỏng; tổ chức kiểm tra, rà soát vật tư, phương tiện dự trữ phòng chống thiên tai (cả về số lượng và chất lượng), có phương án bổ sung vật tư, phương tiện bảo đảm huy động kịp thời xử lý các tình huống thiên tai xảy ra; Chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới.

Các sở, ngành Thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp các Cơ quan Thường trực của các tiểu ban: Tiểu ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tiểu ban Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa trong phạm vi quản lý của ngành, đơn vị. Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện bảo đảm thực hiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố...

Trích nguồn: Tài liệu tuyên truyền của Sở Văn hóa và Thể thao HN