THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông tin một số thay đổi trong công tác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày đăng 27/11/2019 | 15:27  | View count: 192

Thực hiện Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, ngày 30/10/2019, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã ban hành văn bản số 8055/NHCS-TDSV về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Theo đó, mức cho vay, thời hạn, lãi suất cho vay và một số quy trình thủ tục cho vay đã thay đổi so với quy định trước đây, cụ thể như sau:

  1. 1. Mức cho vay:

Đối với người lao động: tối đa là 100 triệu đồng.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: tối đa là 02 tỷ đồng/ dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

2. Lãi suất cho vay:bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

3.Thời hạn cho vay: tối đa là 120 tháng.

4.Điều kiện bảo đảm tiền vay: chỉ áp dụng với cơ sở sản xuất kinh doanh. Với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và NHCSXH về giao dịch bảo đảm.

5.Thủ tục và quy trình cho vay trực tiếp cho người lao động có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các Hội, đoàn thể thông qua tổ TK&VV: được rút gọn và đơn giản hóahơn so với quy định cũ, tạo điều kiện cho người lao động được dễ dàng, thuận tiện tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách.

- Nếu người lao động chưa là tổ viên của tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thì tổ TK&VV tại tổ dân phố, nơi người lao động đang cư trú hợp pháp tổ chức họp, kết nạp bổ sung tổ viên, kể cả trường hợp người lao động thuộc hộ gia đình mà hộ gia đình đó đã là thành viên của tổ TK&VV. Như vậy, người lao động nếu đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn của NHCSXH thì có thể đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH nơi cho vay mà không cần Giấy ủy quyền của hộ gia đình.

- Trường hợp người lao độngthuộc một trong các đối tượng ưu tiên được hưởng mức lãi suất ưu đãi bằng 50% lãi suất cho vay: trong quy trình cho vay mới không yêu cầu người lao động phải cung cấp các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên. Trên giấy đề nghị vay vốn của người vay, UBND cấp xã xác nhận cả 2 nội dung đối với người lao động:một làngười lao động hiện đang cư trú hợp pháp tại địa phương vàhai làngười lao động thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có),bao gồm:người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

-Sau khi họp bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên hồ sơ vay vốn của người vay,Tổ TK&VV lập “Danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH” theo mẫu số 03/TDgửi UBND phường xác nhận mà không cần trình tổ chức Hội, đoàn thểphường để thẩm định và lập Phiếu thẩm định tín dụng như trong quy trình cho vay cũ.Các tổ chức Hội, đoàn thể cấp phường nhận ủy thác thực hiện trách nhiệmkiểm tra, giám sát quá trình xét duyệt cho vay theo đúng hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH thông qua việc trực tiếp tham gia và chỉ đạo trong buổi họp bình xét cho vay của tổ TK&VV.

- Hợp đồng tín dụng được sử dụng làm khế ước nhận nợgiữa NHCSXH và người vay vốnthay thế cho sổ vay vốn trong quy trình cho vay cũ.

6. Định kỳ hạn trả nợ:

Đối với các món vay có thời hạn từ 12 tháng trở xuống: trả nợ gốc một lần khi đến hạn.

Đối với các món vay có thời hạn trên 12 tháng: kỳ hạn trả nợ tối đa 6 tháng một lần kể từ ngày nhận món vay đầu tiên.

Nghị định 74/2019/NĐ-CP và văn bản 8055/NHCS-TDSV có hiệu lực thi hành kể tử ngày 08/11/2019.

Mọi thông tin chi tiết về quy trình, thủ tục cho vay vốn đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã được NHCSXH Thành phố Hà Nội niêm yết công khai tại Bảng thông tin tín dụng chính sách treo trong khuôn viên UBND các phường để tiện cho việc tìm hiểu, tiếp cận thông tin, tham gia vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN