THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Ngày đăng 15/11/2021 | 09:42  | View count: 19

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực bình đẳng giới như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…mà trọng tâm là Luật bình đẳng giới và thông qua các Công ước quốc tế như: Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em…, nhờ đó mà phụ nữ và trẻ em đều được bảo vệ. Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở trong gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội. Trên thực tế, nam giới vẫn thường được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn của gia đình và là người đại diện ngoài cộng đồng, còn các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường được coi là “thiên chức” của phụ nữ…

Ngày 12/11/2021, UBND quận Cầu Giấy ban hành văn bản số 1408/UBND-VHTT về việc hướng dẫn thực hiện Tháng hành động vì bình đằng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 diễn ra từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021. Đây là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn toàn quận. Qua đó, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu và tiến tới chấm dứt các tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Một số hoạt động chính trong Tháng gồm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động quảng cáo ngoài trời liên quan đến hoạt động và công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tổ chức hoạt động và phối hợp tuyên truyền chủ đề, thông điệp của Tháng hành động; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng Tháng hành động tại các địa điểm công cộng, đầu mối giao thông quan trọng./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN