THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông báo Lễ khai mạc “Tháng khuyến mại” và sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”

Ngày đăng 22/10/2020 | 02:31 PM  | View count: 10
Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức sự kiện ngày không dùng tiền mặt, UBND quận Cầu Giấy thông báo...

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 15/10/2020 | 03:36 PM  | View count: 68
Nhằm kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban...

Bài tuyên truyền về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020

Ngày đăng 13/10/2020 | 03:41 PM  | View count: 101
Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, Quốc hội đã...

Nghị định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày đăng 12/10/2020 | 04:34 PM  | View count: 65
Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức gồm 5 chương, 68...

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 10/2020)

Ngày đăng 12/10/2020 | 03:44 PM  | View count: 104
Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra hơn 10.000 vụ TNGT, làm chết 4.800 người, bị thương 7.600...

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:20 AM  | View count: 50
Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm 5 ...

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 04/10/2020 | 10:24 AM  | View count: 54
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên...