THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 15/10/2020 | 03:36 PM  | View count: 471
Nhằm kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban...

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:48 AM  | View count: 42
Stt Tên Thủ tục hành chính Quyết định ban hành TTHC Thủ tục 1: Cấp Giấy...

Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn quận

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:40 AM  | View count: 46
Thủ tục 21: Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di ...

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:37 AM  | View count: 37
Thủ tục 20: Thông báo tổ chức lễ hội Trình tự thực hiện 1. Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội...

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:35 AM  | View count: 40
Thủ tục 18: Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ...

Những nội dung cơ bản của PAPI

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:25 AM  | View count: 57
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là một bộ chỉ số đo lường khách quan về hiệu quả công...

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 14/10/2020 | 10:33 AM  | View count: 42
Thủ tục 17: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ...

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 14/10/2020 | 10:30 AM  | View count: 50
Thủ tục 16: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ...

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Ngày đăng 14/10/2020 | 10:27 AM  | View count: 52
Thủ tục 15: Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ...