THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:10 AM  | View count: 43
Thủ tục 10: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:06 AM  | View count: 42
Thủ tục 9: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ...

Các bước tiến hành điều tra xã hội học để xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)

Ngày đăng 09/10/2020 | 10:37 AM  | View count: 60
1. Chọn dịch vụ khảo sát - Đối với phạm vi toàn quốc: Bộ Nội vụ chọn 6 dịch vụ hành chính công để điều tra xã hội học xác...

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Ngày đăng 09/10/2020 | 10:02 AM  | View count: 56
Thủ tục 8: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản ...

Thủ tục công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Ngày đăng 09/10/2020 | 09:59 AM  | View count: 41
Thủ tục 7: Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Trình tự thực hiện  1....

Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 08/10/2020 | 02:18 PM  | View count: 58
Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ...

08 chỉ số nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

Ngày đăng 07/10/2020 | 10:11 AM  | View count: 80
Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản...

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Ngày đăng 07/10/2020 | 09:57 AM  | View count: 45
Thủ tục 6: Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Trình tự thực hiện ...

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Ngày đăng 07/10/2020 | 09:51 AM  | View count: 55
Thủ tục 5: Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Trình tự thực hiện  1. Ủy ban ...