THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021

Ngày đăng 23/06/2021 | 02:23 PM  | View count: 195
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Ngày đăng 22/06/2021 | 05:53 PM  | View count: 162
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 gồm  9 chương, 78 Điều. Luật quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ...

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Ngày đăng 18/06/2021 | 06:00 PM  | View count: 133
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 gồm  9 chương, 78 Điều. Luật quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá...

Hướng dẫn thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính

Ngày đăng 18/06/2021 | 04:04 PM  | View count: 270
Ngày 13/6/2019, Quốc hội đã ban hành Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; ngày 3/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư...

Hướng dẫn đề phòng tai nạn về điện trong mùa mưa bão, úng ngập

Ngày đăng 09/06/2021 | 04:00 PM  | View count: 111
Để phòng ngừa sự cố lưới điện và tai nạn về điện cho Nhân dân trong mùa mưa bão, ngập úng, đề nghị mọi người dân và...

Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong Nhân dân

Ngày đăng 09/06/2021 | 03:58 PM  | View count: 175
Đ ể đề phòng tai nạn điện đáng tiếc xảy ra, mọi người dân trên địa bàn quận cần lưu ý một số nội dung sau:  1. Dùng dây...

Bài tuyên truyền Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/05/2021 | 05:39 PM  | View count: 237
Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc...

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Ngày đăng 25/05/2021 | 04:05 AM  | View count: 471
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ - Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình...