THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tài liệu tuyên truyền về Tôm càng đỏ

Ngày đăng 03/07/2019 | 02:58 PM  | View count: 193
Xem nội dung tuyên truyền tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tích cực chủ động phòng, chống thiên tai

Ngày đăng 02/07/2019 | 05:18 PM  | View count: 307
Ngày nay, hiện tượng biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường, khó lường theo hướng cực đoan hơn. Theo cơ quan...

Quy định về những vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính

Ngày đăng 14/06/2019 | 03:54 PM  | View count: 1441
Hiện nay, tình trạng lợi dụng dịch vụ bưu chính, trong đó có hoạt động chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng cấm có những diễn biến...

Tôm càng đỏ nguy hại

Ngày đăng 05/06/2019 | 11:00 AM  | View count: 815
Hiện nay, t ôm càng đỏ đang rộ ở Việt Nam . Đây loài sinh vật ngoại lai xâm hại, rất nguy hiểm cho môi trường và sản...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (5/6/1889 - 5/6/2019)

Ngày đăng 30/05/2019 | 05:29 PM  | View count: 626
Xem nội dung tuyên truyền tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY