THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 12 - 16/8/2019

Ngày đăng 23/08/2019 | 08:15 AM  | View count: 276
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 28/7 - 02/8/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 11:06 AM  | View count: 303
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:37 AM  | View count: 634
Căn cứ Kế hoạch số 152-KH/TU và Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 05/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng...

Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND thành phố tháng 7/2019

Ngày đăng 09/08/2019 | 10:51 AM  | View count: 297
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2019

Ngày đăng 05/08/2019 | 09:35 AM  | View count: 1105
1. Tuyên truyền kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng của Quận; tăng cường công...

Công văn số XTND_09h00/ĐKVĐBBB ngày 02/8/2019 của Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ về tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 3)

Ngày đăng 02/08/2019 | 12:09 PM  | View count: 609
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"

Ngày đăng 29/07/2019 | 11:40 AM  | View count: 820
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự chính trị

Ngày đăng 26/07/2019 | 11:44 AM  | View count: 468
Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Chế độ ta là chế độ do nhân dân làm chủ; Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN. ...