THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nêu cao đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Ngày đăng 25/07/2019 | 08:22 AM  | View count: 410
Trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cả dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, quyết tâm bảo vệ độc lập tự do,...

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày đăng 22/07/2019 | 11:41 AM  | View count: 554
I. TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ...

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:55 AM  | View count: 510
Công văn số 1067/BTTTT-TTCS ngày 27/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về...

Chương trình Tháng khuyến mại của Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/07/2019 | 05:11 PM  | View count: 739
Ngày 21/6/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội 2019....

Thông tin về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 01 - 05/7/2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 03:04 PM  | View count: 551
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tài liệu tuyên truyền về Tôm càng đỏ

Ngày đăng 03/07/2019 | 02:58 PM  | View count: 335
Xem nội dung tuyên truyền tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tích cực chủ động phòng, chống thiên tai

Ngày đăng 02/07/2019 | 05:18 PM  | View count: 435
Ngày nay, hiện tượng biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường, khó lường theo hướng cực đoan hơn. Theo cơ quan...