THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/02/2021 | 03:08 PM  | View count: 190
Ngày 18/2/2021, Ủy ban Bầu cử quận Cầu Giấy đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử...

Kế hoạch số 64/KH-UBNd ngày 24/02/2021 của UBND quận Cầu Giấy về An toàn lao động, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 25/02/2021 | 04:30 PM  | View count: 161
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 19/02/2021 | 06:07 PM  | View count: 145
Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội ...

Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 29/01/2021 | 04:19 PM  | View count: 336
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY