THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Cầu Giấy triển khai KH thực hiện KL 21-KL/TW của BCHTW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và HTCT; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Ngày đăng 05/03/2022 | 09:07 AM  | View count: 130
Ngày 18/02/2022, Quận ủy Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 60-KH/QU về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2022

Ngày đăng 04/03/2022 | 03:03 PM  | View count: 112
1. Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 11/1/2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật: luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối...

Từ ngày 04/3/2022: Điều chỉnh các nhánh 1, 2 và 3 của Tổng đài 1022 thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/03/2022 | 05:59 PM  | View count: 68
Để phục vụ tốt hơn công tác hướng dẫn, chăm sóc cho các F0 tại nhà, từ ngày 04/3/2022 thành phố Hà Nội điều chỉnh các...

Hãy chung tay ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của Quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 02/03/2022 | 10:25 AM  | View count: 168
Biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà biết bao thế hệ cha ông ta đã đổ xương máu để xây...

Người lao động đang tham gia BHXH là F0 cần làm thủ tục gì để được hưởng trợ cấp chế độ ốm đau?

Ngày đăng 01/03/2022 | 02:02 PM  | View count: 154
Chế độ ốm đau là chính sách hỗ trợ nghỉ ốm dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hiện có nhiều người lao động là F0...

Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự

Ngày đăng 22/02/2022 | 05:53 PM  | View count: 84
1. Xử phạt vi phạm hành chính về nghĩa vụ quân sự Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt...

Từ ngày 18/02/2022, người dân có thể sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… để thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy

Ngày đăng 16/02/2022 | 06:55 PM  | View count: 98
Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư  01/2022/TT-BTP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị...

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp huyện và cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/02/2022 | 03:52 PM  | View count: 122
Ngày 27/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải...