THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Kế hoạch số 64/KH-UBNd ngày 24/02/2021 của UBND quận Cầu Giấy về An toàn lao động, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 25/02/2021 | 04:30 PM  | View count: 171
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 19/02/2021 | 06:07 PM  | View count: 164
Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội ...

Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 29/01/2021 | 04:19 PM  | View count: 359
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (tháng 01 - 2021)

Ngày đăng 14/01/2021 | 05:33 PM  | View count: 606
Vào những ngày giáp Tết, áp lực giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy rất lớn, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao...

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Ngày đăng 11/01/2021 | 09:13 AM  | View count: 412
Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành từ ngày...