THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Cầu Giấy triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 08/01/2021 | 03:15 PM  | View count: 356
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 02-KH/TU của Thành ủy, Kế...

Những nội dung cơ bản tại Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/01/2021 | 09:28 AM  | View count: 269
Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị...

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946)

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:21 PM  | View count: 6332
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 06/01/1946) là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho ...

Phát động cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng, chống thiên tai”

Ngày đăng 25/12/2020 | 02:02 PM  | View count: 195
Nhằm đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức truyền thông và khuyến khích sự quan tâm của mọi tầng lớp Nhân dân tới công...

Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

Ngày đăng 25/12/2020 | 11:46 AM  | View count: 184
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Phát động cuộc thi “Sáng tác Kịch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”

Ngày đăng 24/12/2020 | 10:41 AM  | View count: 348
Ngày 14/12/2020, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch số 586/KH-SVHTT về việc tổ chức cuộc thi “Sáng tác Kịch...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

Ngày đăng 22/12/2020 | 03:48 PM  | View count: 340
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY