BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 16/04/2021 | 17:38  | View count: 276

Chiều ngày 16-4, tại phòng họp trụ sở MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận Cầu Giấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND - Chủ tịch UBBC quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận; đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Chu Thị Tuyết Anh - QUV - Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí đại diện Ủy ban bầu cử quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện lãnh đạo 18 tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC quận phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026; Qua lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú: 69/70 ứng cử viên đủ điều kiện đưa vào danh sách hiệp thương để lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026; 01/70 ứng cử viên không đủ điều kiện (tỷ lệ tín nhiệm nơi cư trú là 0%). Trong đó: Có 65/69 người đạt tín nhiệm 100%; 04/69 người đạt tín nhiệm dưới 100% (trong đó có 01 người đạt với tỷ lệ thấp nhất là 90%).

Như vậy trong tổng số 70 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo danh sách đã lập tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ không đưa vào danh sách hiệp thương 10 người nộp đơn xin rút, 01 người có tín nhiệm của cử tri nơi cú trú dưới 50% (theo điều 26 Nghị quyết liên tịch số 09). Số còn lại là 59 người sẽ tiến hành hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy.

Căn cứ vào các nội dung: tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; Kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai; kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với từng người ứng cử; danh sách những người có đơn xin rút. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã được tiến hành đúng quy trình, căn cứ vào các quy định của luật và các văn bản Hướng dẫn từ Trung ương, Thành phố tới Quận; các ý  kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận tại hội nghị đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay nhất trí lập danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận hoàn thiện biên bản hội nghị hiệp thương gửi đến các cơ quan theo qui định.

ỦY BAN MTTQ QUẬN