BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 18/05/2021 | 06:10 PM  | View count: 219
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, quận Cầu Giấy đã chủ động xây dựng các phương án, ban...

Phường Trung Hòa đẩy mạnh công tác tuyên tryền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 18/05/2021 | 04:12 PM  | View count: 572
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố và quậnCầu Giấy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ đạo công tác bầu...

MTTQ các cấp quận Cầu Giấy đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử và tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 18/05/2021 | 03:57 PM  | View count: 237
Căn cứ Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia...

Phường Mai Dịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử

Ngày đăng 15/05/2021 | 04:30 PM  | View count: 531
Ngày 15/5/2021, Uỷ ban nhân dân phường Mai Dịch tổ chức tập huấn cho các thành viên 16 tổ bầu cử về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về viẹc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 15/05/2021 | 10:20 AM  | View count: 72
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND thành phố với cử tri Quận Cầu Giấy - đơn vị bầu cử số 6

Ngày đăng 14/05/2021 | 04:00 PM  | View count: 351
Sáng ngày 13/5, tại trụ sở UBND quận, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ ngày hội lớn của toàn dân

Ngày đăng 13/05/2021 | 06:07 PM  | View count: 191
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn,...

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Cầu Giấy với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đơn vị bầu cử số 3

Ngày đăng 11/05/2021 | 03:10 PM  | View count: 278
Sáng ngày 11-5, tại Hội trường UBND quận Cầu Giấy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Cầu Giấy với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV,...