BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 07/05/2021 | 05:38 PM  | View count: 160
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN