BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 03

Ngày đăng 07/05/2021 | 05:00 PM  | View count: 26
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

MTTQ quận Cầu Giấy thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn các phường

Ngày đăng 07/05/2021 | 12:43 PM  | View count: 209
Căn cứ Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT ngày 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát...

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên trong vận động bầu cử

Ngày đăng 07/05/2021 | 11:54 AM  | View count: 138
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và Thông tri số 13 ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam. ...

Đoàn giám sát của Quận ủy- HĐND - UB.MTTQ quận Cầu Giấy giám sát công tác bầu cử tại phường Quan Hoa

Ngày đăng 07/05/2021 | 06:18 AM  | View count: 306
Ngày 6/5/2021, Đoàn giám sát của Quận ủy - HĐND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh

Ngày đăng 30/04/2021 | 04:23 PM  | View count: 240
Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (Luật Bầu cử) thì mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào...

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử

Ngày đăng 29/04/2021 | 06:15 PM  | View count: 161
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Đoàn giám sát của Quận ủy - HĐND - UB MTTQ quận Cầu Giấykiểm tra công tác bầu cử tại phường Yên Hòa

Ngày đăng 29/04/2021 | 03:28 PM  | View count: 542
Ngày 29/4/2021, Đoàn giám sát của Quận ủy - HĐND - UB MTTQ quận Cầu Giấydo các đ/c Ngô Ngọc Phương - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy,đ/c Chu Thị Tuyết Anh –QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận, đ/c Phạm...

Triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày đăng 27/04/2021 | 06:00 PM  | View count: 73
Sáng ngày 27/4/2021, tại hội trường trụ sở UBND quận Cầu Giấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động...

Quyết định về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Ngày đăng 23/04/2021 | 12:08 PM  | View count: 432
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 16/04/2021 | 05:38 PM  | View count: 242
Chiều ngày 16-4, tại phòng họp trụ sở MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận Cầu Giấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận lập danh sách chính thức những...