BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Mặt trận tổ quốc quận Cầu Giấy chuẩn bị tốt nhất cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ngày đăng 08/03/2021 | 05:00 PM  | View count: 437
Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, ngày 23/02, căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân...

Quy định về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 05/03/2021 | 02:00 PM  | View count: 295
1. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, c ông dân nước Cộng hòa xã hội chủ...

MTTQ Cầu Giấy tổ chức hội nghị hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND Quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 01/03/2021 | 05:00 PM  | View count: 285
Chiều ngày 01/3/2021, tại trụ sở MTTQ và các đoàn thể CT-XH quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị hướng dẫn các tổ chức, cơ quan đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND quận khoá...

Các bước tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 27/02/2021 | 03:11 PM  | View count: 279
Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ...

Ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 26/02/2021 | 04:01 PM  | View count: 621
T rong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa...

Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/02/2021 | 03:08 PM  | View count: 273
Ngày 18/2/2021, Ủy ban Bầu cử quận Cầu Giấy đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử...

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và quán triệt các văn bản về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 05:30 PM  | View count: 250
Thực hiện Kế hoạch tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 25/02/2021, tại Hội trường Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt...