TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận họp phiên thường kỳ Quý II/2018
Ngày đăng 11/07/2018 | 03:02

Ngày 11/7/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quận Cầu Giấy đã tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ Quý II/2018 để đánh giá kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch nhiệm vụ Quý III và 6 tháng cuối năm 2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Cầu Giấy. Tham dự phiên họp có đầy đủ các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận là đại diện lãnh đạo các Hội đoàn thể, các phòng của quận, UBND các phường trên địa bàn và NHCSXH Thành phố Hà Nội - bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy.

Đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận chủ trì cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm NHCSXH Thành phố Hà Nội đã triển khai giải ngân 30.290 triệu đồng cho 658 khách hàng vay vốn. Tổng nguồn vốn cho vay đến 30/6/2018 là 96.793 triệu đồng, tăng 26.252 triệu đồng (37%) so với năm 2017, trong đó, nguồn vốn Ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH cho vay trên địa bàn là 42.739 triệu đồng, tăng 20.239 triệu đồng (90%) so với năm 2017.  Các chương trình tín dụng giải ngân qua NHCSXH Thành phố Hà Nội trong 6 tháng đầu năm đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho thêm 1.200 lao động trên địa bàn quận.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận thống nhất quyết nghị xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ Quý III và 6 tháng cuối năm 2018 với một số nội dung chủ yếu như sau: Tổ chức xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách năm 2019 theo quy trình quy định;100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định, tập trung đôn đốc nợ quá hạn tồn đọng, không để phát sinh nợ quá hạn mới; hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng, đẩy mạnh tăng trưởng vốn huy động thông qua Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) và huy động tại các điểm giao dịch phường; tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng và tuân thủ đúng quy trình quy định; tổ chức triển khai chương trình kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận; triển khai các lớp tập huấn cho cán bộ ban giảm nghèo phường, các tổ trưởng tổ dân phố để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở; đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận năm 2018.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN