TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hội nghị cán bộ và báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2018 thông báo nhanh Kết quả Hội nghị TW 8, khóa XII của Đảng; Kết quả sau 05 năm hoạt động của BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
Ngày đăng 10/10/2018 | 06:19

Ngày 10/10/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ và Báo cáo viên trực tuyến tháng 10 về thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; Kết quả sau 05 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Thực hiện Công văn số 1526-CV/BTGTU ngày 04/10/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tiếp sóng trực tuyến Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã thực hiện tiếp sóng đường truyền từ Thành ủy Hà Nội đặt tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy; Quận ủy viên; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm BDCT quận; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy 08 phường, Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; các đồng chí CTV DLXH quận; các đồng chí là báo cáo viên của quận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương đã thông tin “Kết quả cơ bản sau 05 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Tiếp theo là đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Trung ương đã “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII đồng thời đồng chí đã chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới để cấp ủy, TCCS Đảng các cấp triển khai thực hiện.”

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY