TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Quận Cầu Giấy tổ chức lớp thứ 3 bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hộ kinh doanh trên địa bàn
Ngày đăng 28/11/2018 | 17:33

Ngày 28/11/2018 tại UBND phường Quan Hoa, UBND quận Cầu Giấy phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức triển khai chương trình đào tạo cho hơn 200 hộ kinh doanh phường Quan Hoa, Nghĩa Tân, Nghĩa Đô và Chợ Cầu Giấy. Đây là lớp tập huấn thứ 3 trong năm 2018 hỗ trợ cho các hộ kinh doanh trên địa bàn quận. Phòng Kinh tế quận là đơn vị chủ trì tham mưu UBND quận thực hiện.

Ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã đến dự và trực tiếp hướng dẫn các hộ kinh doanh các kiến thức trong giao tiếp, trong nắm bắt tâm lý khách hàng, xây dựng chiến lược kinh doanh và các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doan, đến hỗ trợ doanh nghiệp.

Việc tổ chức tập huấn cho các hộ kinh doanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND quận về việc thực hiện triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Cầu Giấy, Công văn số 527/UBND-KT ngày 04/5/2018 của UBND quận về việc triển khai hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong trong thời gian tiếp theo, Phòng Kinh tế quận tiếp tục tham mưu UBND thực hiện các biện pháp hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/6/2018.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN