TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Ủy ban MTTQ phường Dịch Vọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 29/11/2018 | 14:59

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri số 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch số 52/KH-MTCG ngày 04/7/2018 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V, ngày 28 và 29/11/2018, Ủy ban MTTQVN phường Dịch Vọng đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ 2019- 2024.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy, đồng chí  Phạm Thị Lâm Anh – Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ phường Dịch Vọng và 125 đại biểu chính thức đã về dự Đại hội đông đủ.

Chương trình Đại hội MTTQ phường Dịch Vọng được tổ chức 02 phiên họp. Phiên thứ nhất: Hiệp thương cử Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo đề án nhân sự và hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phiên thứ hai: Báo cáo kết quả chương trình làm việc phiên thứ nhất, thông qua chương trình làm việc phiên thứ hai của Đại hội; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và chương trình, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024, các ý kiến tham luận tại đại hội; phát biểu của lãnh đạo quận, phường, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2014 - 2019…

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024. Báo cáo nhấn mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Dịch Vọng đã thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ phường Dịch Vọng nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra. Trong lãnh đạo đã phân công rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo sâu sát, cụ thể đi đôi với tăng cường giám sát phản biện xã hội. Đồng thời, Ủy ban MTTQ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên đoàn viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên đổi mới phương pháp hoạt động, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với dân, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tạo sự đồng thuận trong dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của Ủy ban MTTQ phường Dịch Vọng nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó nhấn mạnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đã bầu ra Uỷ ban MTTQ phường với 51 thành viên, bầu 05 đồng chí vào Ban thường trực. Đồng chí Lê Văn Trí được tín nhiệm bầu là Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thanh Bình và Lê Anh Tuấn được bầu là Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 .

Tại Đại hội cũng đã khen thưởng 04 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 và tặng quà cho 11 ủy viên UB MTTQ phường khóa IV nghỉ công tác.

Đồng chí  Phạm Thị Lâm Anh – Phó chủ tịch thường trực UB MTTQVN quận Cầu Giấy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 – 2019

          Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Hà – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và Đồng chí Lê Văn Trí – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng trao thưởng cho các  tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đại hội đại biểu MTTQ phường Dịch Vọng lần thứ V đã thành công tốt đẹp trong sự phấn khởi của các tầng lớp nhân dân với những thành tích đạt được của hệ thống chính trị phường trong 05 năm qua đồng thời tiếp thêm động lực cổ vũ động viên cho tập thể MTTQ phường bước vào một nhiệm kỳ mới tiếp tục tích cực tham mưu giúp Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên góp phần xây dựng phường Dịch Vọng ngày càng vững mạnh, văn minh và giàu đẹp.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG