TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Phường Trung Hòa tổ chức Kỳ họp thứ 8 – Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 28/12/2018 | 08:42

Ngày 28/12/2018, UBND phường Trung Hòa tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân phường, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đến dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy; đồng chí Phan Thanh Vĩnh – Quận ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lai Mạnh Tiến – Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí là đại biểu hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu hội đồng nhân dân đã được nghe các báo cáo về: kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; kết quả ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019; kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; báo cáo thẩm tra tình hình thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.

Cũng tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân phường đã trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội, bao gồm 08 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu: Bà Phan Thanh Vĩnh – Chủ tịch HĐND phường, ông Nguyễn Duy Đồng – Phó chủ tịch HĐND phường, ông Nguyễn Văn Đông – Trưởng ban pháp chế của HĐND, ông Nguyễn Gia Vừa – Trưởng ban kinh tế - xã hội của HĐND, ông Lai Mạnh Tiến – Chủ tịch UBND phường, bà Phan Thị Hải Yến – Phó chủ tịch UBND, ông Nguyễn Xuân Vượng – Trưởng Công an phường, ủy viên UBND, ông Ngạc Quyết Thắng – Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường, ủy viên UBND.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: 

STT

Họ và tên

Số phiếu tín nhiệm cao

Tỉ lệ %

Số phiếu tín nhiệm

Tỉ lệ %

Số phiếu tín nhiệm thấp

Tỉ lệ %

1

Phan Thanh Vĩnh

28

100

0

0

0

0

2

Nguyễn Duy Đồng

21

75

7

25

0

0

3

Nguyễn Văn Đông

21

75

7

25

0

0

4

Nguyễn Gia Vừa

22

78.6

6

21.4

0

0

5

Lai Mạnh Tiến

28

100

0

0

0

0

6

Phan Thị Hải Yến

26

92.86

1

3.57

1

3.57

7

Nguyễn Xuân Vượng

20

71.43

7

25

1

3.57

8

Ngạc Quyết Thắng

20

71.43

7

25

1

3.57

Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhất trí thông qua 04 Nghị quyết của kỳ họp bao gồm: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019; dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu.

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA