TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy
Ngày đăng 08/01/2019 | 09:05

Sáng ngày 08/01/2019, tại trụ sở Quận ủy Cầu Giấy, Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Thành ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy về việc thực hiện các Kết luận Thanh tra trên địa bàn Thành phố từ tháng 01/01/2011 đến 30/9/2018. Đồng chí Nguyễn Tự Cấp - Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng đoàn, chủ trì buổi kiểm tra; cùng dự có các thành viên Đoàn Kiểm tra; tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy và đại diện Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo, tổng số Kết luận thanh tra từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/9/2018 của quận Cầu Giấy là 85 kết luận (trong đó 81 kết luận phải tổ chức thực hiện). Tính đến ngày 30/9/2018, quận Cầu Giấy đã tổ chức thực hiện xong 81/85 kết luận (trong đó 77 kết luận có nội dung phải tổ chức thực hiện, 04 kết luận không có nội dung thuộc thẩm quyền tổ chức thực hiện). 

Phát biểu kết luận buổi Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tự Cấp - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao cố gắng, kết quả của quận Cầu Giấy trong việc thực hiện các kết luận Thanh tra. Đồng thời, đề nghị quận cần tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ; tổ chức thực hiện quyết liệt, sát sao ngay khi có kết luận; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận; tiếp tục rà soát, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc còn tồn đọng và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY