TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2018 triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019
Ngày đăng 16/01/2019 | 22:33

Tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2018 diễn ra ngày 16/1, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đã hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Đến dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận; các đồng chí lãnh đạo Quận uỷ Cầu Giấy và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Ngành của Quận; các đồng chí ủy viên Ban Chấp Hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Quận và các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, trong báo cáo đánh giá hoạt động, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã đánh giá: Năm 2018 diễn ra nhiều sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn. Với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Thường trực Quận ủy Cầu Giấy, LĐLĐ quận đã tích cực, chủ động trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ V, chào mừng thành công Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội; Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt Công đoàn năm 2018

Các hoạt động trong năm có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích của đoàn viên công đoàn như: phát thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn trên các lĩnh vực, tổ chức sự kiện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn ...thăm hỏi tặng quà đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương kịp thời các đoàn viên công đoàn có sáng kiến, sáng tạo, từ đó đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các công đoàn cơ sở...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019 các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực” khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và Quận, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố năm 2019. Khắc phục hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ được triển khai sâu rộng từ quận đến cơ sở, đến từng CNVCLĐ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, công bằng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp Công đoàn trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận phát biểu tại hội nghị

Để phong trào được lan tỏa, tạo khí thế thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trong năm 2019, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã phát động thi đua với với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp. Đối với khối doanh nghiệp chú trọng thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; “Sáng kiến Thủ đô”; tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 149/2018/NĐ- CP của Chính phủ; chăm lo phúc lợi đoàn đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, tiếp tục vận động CBCNVC, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thực hiện Quyết định 522/QĐ- UBND về Quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô: Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện.

Phát động hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019

Phong trào thi đua trong năm 2019 được tổ chức theo 3 đợt: Đợt 1 (Từ tháng 01/01/2019 đến 30/4/2019) với chủ đề Thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước đổi mới” và chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4). Đợt 2 (Từ 01/5/2019 đến 31/7/2019) tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); chào mừng 133 năm Quốc tế Lao động (01/5); kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Đợt 3 (Từ 01/8/2019 đến 31/12/2019) chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9); chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ SXKD, kinh tế- xã hội của Quận năm 2019.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, Công đoàn quận sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng thành tích chuyên đề, thành tích đột xuất, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, coi đây là khâu đột phá trong công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn năm 2019. Đảm bảo khen thưởng phải bám sát vào kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa của phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và cá nhân; tạo thành động lực góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của Quận đề ra, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và tổ chức Công đoàn trong năm 2019.

Với những kết quả đạt được năm 2018, các cấp công đoàn quận Cầu Giấy được đánh giá cao. Tại hội nghị, đã có 03 tập thể, 02 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen; 02 tập thể được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng cờ, 11 tập thể và 09 cá nhân được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng bằng khen; 38 tập thể và 31 cá nhân được LĐLĐ quận Cầu Giấy tặng giấy khen vì đã thành tích trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2018.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN