TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan Dân Đảng quận Cầu Giấy
Ngày đăng 29/01/2019 | 09:39

Căn cứ vào Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 29/1/2019, Thủ trưởng phối hợp với Ban Chấp hành Cơ quan Dân Đảng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2019.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng, đồng chí Phạm Văn Triển - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Dân Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - QUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy và toàn thể cán bộ công chức cơ quan.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan và Công đoàn cơ quan Dân Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Trong năm qua, Thủ trưởng cơ quan luôn đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân, chủ động xử lý công việc, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, kiên trì thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra của Quận ủy. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận, sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được cấp ủy giao, chủ động triển khai toàn diện kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện 08 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI và 05 chương trình công tác của Quận ủy khóa V.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng đánh giá cao những kết quả hoạt động và công tác phối hợp giữa đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, Công đoàn cơ quan đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các đoàn viên. Nhiều hoạt động đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức, thu hút được hầu hết các tổ công đoàn, công đoàn viên tham gia đạt kết quả cao hơn năm trước, nổi bật là các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nhân đạo, từ thiện; công tác khám sức khỏe, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên... tạo không khí phấn khởi, gắn bó trong cơ quan, qua đó góp phần động viên, khích lệ các đồng chí đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2019năm đánh dấu quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới. Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Do đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thủ trưởng cơ quan đề nghị tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nâng cao tinh thần tự chủ, ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí,... xây dựng Đảng bộ cơ quan là một khối đoàn kết, dân chủ, kỷ cương nhằm thực hiện tốt và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Dân Đảng đã ký giao ước phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn năm 2019, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Phạm Văn Triển - Chủ tịch Công đoàn cơ quan đề nghị 100% các tổ công đoàn, các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan phấn đấu, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của Quận. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC, đồng thuận cao với những chỉ tiêu cơ bản phấn đấu thực hiện trong năm 2019. 

Tại Hội nghị, Thủ trưởng, Công đoàn cơ quan đã khen thưởng 12 tập thể lao động tiên tiến, 11 tổ công đoàn xuất sắc và 20 cá nhân tích cực tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN