TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Thông báo đường dây nóng và ra mắt trang Fanpage Facebook “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quận Cầu Giấy”
Ngày đăng 14/03/2019 | 17:00

Sáng 14/3/2019, UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về những quy định trong công tác quản lý và thực hiện quyền người tiêu dùng, đồng thời thông báo đường dây nóng và giới thiệu, ra mắt trang Fanpage Facebook “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quận Cầu Giấy”.

Tại hội nghị, UBND quận đã tập trung tuyên truyền, phổ biến về những quy định trong công tác quản lý và thực hiện quyền người tiêu dùng như: Bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi được tham gia giao dịch sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp; được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ; yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng… 

Tiến sỹ Đoàn Quang Đồng - Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương đã tuyên truyền và phổ biến những quy định trong công tác quản lý và thực hiện quyền người tiêu dùng

Thực hiện Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam, đồng chí Trần Việt Hà, UVTV Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo 389 của quận đã phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Tiêu dùng lành mạnh, kinh doanh bền vững”, đồng thời triển khai 06 nội dung quận sẽ tập trung thực hiện: (1) Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, lồng ghép vào các hoạt động đoàn thể, chương trình đào tạo, dạy học sinh; (2) Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thực hiện công tác bảo vệ môi trường; (3) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bám sát theo dõi chất lượng hàng hóa, dịch vụ, tập trung vào nội dung ATTP; kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, rượu, thuốc lá và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác; (4) Vận động doanh nghiệp tham gia bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, thực hiện kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh công bằng; (5) Vận động nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia phản ánh các nội dung về quyền, nghĩa vụ người tiêu dùng. (6) Chính thức thông báo và ra mắt  đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 quận và ra mắt trang Fanpage Facebook “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quận Cầu Giấy” để giúp người dân, tổ chức có thể cung cấp thông tin phản ánh liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Đồng chí Trần Việt Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo 389 của quận phát động

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Tại hội nghị, UBND quận đã thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 quận, ra mắt Fanpage Facebook “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quận Cầu Giấy”, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc thấy cơ sở kinh doanh nào có dấu hiệu vi phạm gọi điện về các số điện thoại hoặc gửi thông tin đến địa chỉ mail, trang Fanpage Facebook. Người cung cấp thông tin trên đường dây nóng sẽ được đảm bảo bí mật và được thông báo kết quả xử lý thông tin khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, để thông tin rộng rãi đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 quận, UBND quận sẽ được niêm yết công khai đường dây nóng tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy và trên các phương tiên thông tin đại chúng.

Thông báo  đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 quận

Ra mắt trang Fanpage Facebook “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quận Cầu Giấy”

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN