TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Phường Dịch Vọng Hậu tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân lần thứ XIV - Năm 2019
Ngày đăng 26/03/2019 | 10:39

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT- UBND-UBMTTQ ngày 28/1/2019 của Uỷ ban nhân dân và Ủy ban MTTQ phường Dịch Vọng Hậu về việc tổ chức Hội nghị địa biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Sáng ngày 26/3/2019, UBND và Ủy ban MTTQ ph­­ường Dịch Vọng Hậu tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân phường Dịch Vọng Hậu lần thứ XIV năm 2019. Đến dự hội nghị có đồng chí Mai Quý Dân, Phó Chủ tịch UB. MTTQ quận, đồng chí Đào Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân phường lần thứ XIII năm 2018, kết quả thực hiện nội dung hai bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn phường và chương trình hành động năm 2019; tổng hợp các ý kiến của nhân dân tại 29 hội nghị đại biểu nhân dân tại các tổ dân phố.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường đã phát biểu chỉ đạo hội nghị, nhấn mạnh những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong năm 2019. Hội nghị cũng được nghe 09 ý kiến phát biểu tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội Thanh lịch - Văn minh, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự kỷ cương, đảm bảo an toàn giao thông, văn minh đô thị, VSMT góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền thực hiện “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”…

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị 12 chỉ tiêu và  biện pháp thực hiện trong năm 2019. Trong đó nhấn mạnh thực hiện các giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, đề cao trách nhiệm của chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể Nhân dân. Phát huy hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban vận động ở khu dân cư; Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội Thanh lịch - Văn minh. Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự kỷ cương, đảm bảo an toàn giao thông, văn minh đô thị, VSMT góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là tuyên truyền thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có tại các nhà họp đảm bảo phục vụ các hoạt động hội họp, sinh hoạt văn hoá văn nghệ, TDTT các khu dân cư; Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nội dung của hai bộ quy tắc ứng xử do UBND thành phố ban hành nhằm xây dựng hình ảnh con người Hà Nội - Văn minh, thanh lịch, thân thiện; Hàng quý, Ban vận động xem xét, đánh giá việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị nhân dân ở Tổ dân phố, chú trọng việc bình xét gia đình văn hoá hàng năm đảm bảo dân chủ, công khai; Phát động các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội năm 2019.

Cũng tại hội nghị, UBND phường đã biểu dương khen thưởng 7 tập thế có thành tích xuất sắc trong đợt vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam năm 2019”.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU