TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Công tác quản lý và chuẩn bị tổ chức lễ hội đầu năm 2019
Ngày đăng 25/03/2019 | 08:58

Trên địa bàn quận có 67 di tích (bao gồm: 18 đình, 17 chùa, 07 nhà thờ họ 25 loại hình di tích khác). Trong đó, 50 di tích được Thành phố kiểm kê trong danh mục quản lý, có 40 di tích đã được xếp  hạng cấp Quốc gia, Thành phố (bao gồm cả di tích cách mạng kháng chiến). Toàn quận có 20 lễ hội truyền thống, trong đó có 16 lễ hội truyền thống được UBND Thành phố công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, UBND quận đã ban hành 05 văn bản quản lý và chỉ đạo về công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn quận năm 2019.

Để  nâng cao nhận thức của nhân dân, UBND quận đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử quận và hệ thống đài truyền thanh các phường về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý văn hóa, quản lý di tích, giới thiệu di tích, lễ hội và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; gắn việc tuyên truyền các lễ hội tiêu biểu với việc quảng bá các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân và khách thập phương đến tham quan, hành lễ hoặc tham dự lễ hội nghiêm chỉnh chấp hành nội quy di tích, lễ hội; giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường nhất là trong khu vực bảo vệ I của các di tích. Tăng cường tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Đối với công tác quản lý và chuẩn bị tổ chức lễ hội năm 2019, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường tăng cường công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội. Không tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; không tổ chức những lễ hội có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây mất trật tự, gây bức xúc dư luận xã hội. UBND quận yêu cầu UBND các phường, Ban quản lý di tich, Tiểu ban quản lý di tích xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, thành lập Ban tổ chức, phân công trách nhiệm cho các thành viên, xây dựng phương án đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, niêm yết công khai đường dây nóng của Thành phố, quận, phường tiếp nhận thông tin phản ánh về lễ hội, thông báo về UBND quận về việc tổ chức lễ hội theo quy định.

Đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, UBND quận giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, ngành chức năng và UBND các phường trong thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Cụ thể: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chủ trì tham mưu công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại di tích và khu vực diễn ra lễ hội; Công an quận c hỉ đạo Công an các phường và các đội nghiệp vụ xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, công tác phòng chống cháy nổ tại các di tích, khu vực tổ chức lễ hội; Kiểm tra, xử lý tình trạng cò mồi, chèo kéo, bắt chẹt du khách tham dự lễ hội, trông giữ xe trái phép, trái quy định của pháp luật;  Phối hợp quản lý và kiểm tra việc phát hành các ấn phẩm văn hóa khu vực tổ chức lễ hội và di tích; Phòng Quản lý đô thị tham mưu cho UBND quận các điểm trông giữ xe tại di tích và các lễ hội. Phối hợp với Đội Thanh tra Giao thông Vận tải trong công tác kiểm tra đảm bảo trật tự đô th; UBND các phường kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong công tác quản lý di tích, trong hoạt động lễ hội tại địa bàn mình quản lý. Thường xuyên thực hiện kiểm tra di tích trên địa bàn. Tổ chức trang bị các thiết bị phòng cháy và chữa cháy, thiết bị theo dõi an ninh tại các di tích. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, đồ thờ tự trong khuôn viên di tích. Duy trì công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các di tích, lễ hội.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019, Đoàn kiểm tra công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội đã thực hiện kiểm tra đợt I từ ngày 14/02/2019 đến ngày 19/02/2019 tại 17 di tích, trong đó 11 di tích có tổ chức lễ hội trong năm 2019. Qua kiểm tra, 07/07 phường có di tích đã triển khai tới Ban quản lý di tích các phường, Tiểu ban quản lý di tích các văn bản chỉ đạo của UBND quận và hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin về việc đăng ký và thông báo tổ chức lễ hội theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về việc quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. 03/11 di tích có lễ hội (Chùa Thánh Chúa, Đình Hà, Đình An Phú) đã triển khai các biện pháp chuẩn bị cho lễ hội (xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tiểu ban quản lý, có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống chảy nổ tại di tích và lễ hội...). Các di tích khác đang xây dựng kế hoạch và sẽ thông báo theo quy định.

Trong dịp tết Nguyên đán và Rằm tháng Giêng, đa phần các phương tiện giao thông của khách đi lễ được bố trí để tại cổng hoặc sân của di tích. Riêng đình – chùa Hà, chùa Thánh Chúa, chùa Duệ Tú có lực lượng trông coi phương tiện miễn phí tại bãi trông xe riêng phục vụ du khách. Qua nắm bắt, hiện chưa nhận được phản ánh nào về công tác trông giữ phương tiện giao thông tại các di tích như ảnh hưởng đến trật tự, an ninh, tăng giá, chèo kéo khách... An ninh trật tự tại các di tích trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán được đảm bảo, không có người ăn xin, người khuyết tật lang thang tại di tích, không có hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan. Đã kiểm soát chặt chẽ việc đổi tiền lẻ, hành vi tăng giá, ép giá, đeo bám khách du lịch, người đến tham quan, hành lễ. Thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh, truyền bá văn hóa phẩm tại các di tích. Tiểu ban quản lý đều phân công các thành viên thực hiện ghi công đức cho khách thập phương, định kì thực hiện kiểm, đếm tiền công đức. Tiểu ban quản lý các di tích có quy chế chi tiêu nội bộ. Việc sắp sếp đồ cúng lễ được thực hiện nghiêm túc, không bày lễ tràn lan tại các ban thờ. Tại các di tích đều phân công người hướng dẫn khách thập phương và nhân dân đến hành lễ, không ăn mặc phản cảm khi đến các nơi thờ tự, sắp xếp đồ lễ ngăn nắp, gọn gàng, đảm bảo mỹ quan. Không có hiện tượng bày lễ, thắp hương tại gốc cây, lối đi lại trong khuôn viên của di tích. Các di tích đã thực hiện niêm yết nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng và nơi thờ tự để tuyên truyền trong khách thập phương và nhân dân.

100% các di tích trên địa bàn thực hiện trang trí trực quan chào mừng năm mới đảm bảo mỹ quan và hiệu quả công tác tuyên truyền. Điển hình, tại di tích Đình - Chùa Hà và di tích Chùa Thánh Chúa đã thực hiện việc trang trí ánh sáng tại Tam quan, phần mái và trang trí cây hoa, cây cảnh để phục vụ nhân dân, khách thập phương đến chiêm bái.

Trong tháng 01và tháng 02/2019, UBND quận phối hợp với Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo của quận thực hiện thăm, tặng quà cho các chức sắc tôn giáo tại 15 chùa trên địa bàn, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại các di tích.

Trong thời gian tiếp theo, UBND quận tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn trong đó tập trung đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội, quản lý di tích; Tổ chức các lễ hội đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội; Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN