TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

MTTQ quận Cầu Giấy sơ kết công tác Mặt trận quý I năm 2019
Ngày đăng 18/04/2019 | 14:33

Sáng ngày 18/4/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 và báo cáo kết quả tổ chức Đại hội MTTQ các cấp quận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh - UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trưởng các tổ chức Chính trị - xã hội; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban TTND, Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường.

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển” ngay từ đầu quý I năm 2019, MTTQ từ quận đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên bám sát chương trình, đề án, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; trọng tâm là Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,  Quỹ “Vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nhân dịp tết Nguyên Đán Kỷ hợi MTTQ các cấp quận và các tổ chức thành viên đã quan tâm hỗ trợ cho các hộ gia đình cận nghèo, đoàn viên, hội viên, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Uỷ ban MTTQ các phường đã tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân từ tổ dân phố đến phường đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực. Tính đến ngày 15/3/2019, có 285/285 tổ dân phố tổ chức xong Hội nghị tại tổ, số hộ dân dự họp đông đạt 72,1%, có 1.422 ý kiến phát biểu; Hội nghị tại phường hoàn thành theo đúng Kế hoạch đề ra, đã có 41 ý kiến đóng góp bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với việc xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn Quận. Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp Quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2014 - 2019, đơn vị làm điểm của Thành phố, được lãnh đạo Quận, Uỷ ban MTTQ Thành phố đánh giá cao. MTTQ các cấp quận đã phối hợp với Chính quyền, các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ Biển, đảo Việt Nam năm 2019 được 2.199.307.000đồng (đơn vị đứng thứ 3 Thành phố)...

Sau khi Ban Thường Trực MTTQ Quận báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019; đã có 9 ý kiến phát biểu đánh giá những kết quả đã đạt được trong quý I của MTTQ các cấp quận và các ý kiến đã nêu những việc còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện và đưa ra những biện pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ trong quý II.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì Hội nghị

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Quận, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Quận đã ghi nhận sự đóng góp rất tích cực của hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đặc biệt là góp phần tổ chức thành công Đại hội MTTQ quận nhiệm kỳ 2019-2024; tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí đã triển khai một số nội dung trọng tâm trong quý II, cũng đề nghị MTTQ các phường, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tổ chức có hiệu quả các Cuộc vận động, các phong trào và đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra./.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY