TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Khai mạc huấn luyện dân quân tại chỗ, dân quân cơ động phường Mai Dịch năm 2019
Ngày đăng 22/05/2019 | 09:44

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCH ngày 12/01/2019 của Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy về việc Huấn luyện chiến đấu năm 2019, chiều ngày 21/5/2019, UBND phường Mai Dịch tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tại chỗ, dân quân cơ động năm 2019 với mục đích huấn luyện cho 49 chiến sĩ dân quân cơ động, 10 đồng chí dân quân tại chỗ hiểu rõ âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, nâng cao trình độ nhận thức, trình độ về kỹ thuật, chiến thuật, năng lực tham mưu cho lãnh đạo, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

UBND phường đã kiện toàn lực lượng dân quân theo đúng biên chế quy định của Ban Chỉ huy quân sự quận. Phần đông lực lượng dân quân trong độ tuổi là đoàn viên, thanh niên, có nhận thức tư tưởng đúng đắn, đủ sức khỏe, trình độ học vấn để tiếp thu kỹ – chiến thuật quân sự đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã động viên và quán triệt thực hiện 6 nhiệm vụ đối với các đồng chí dân quân: (1) Sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; (2)Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chiến thuật, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; (3) Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; (4) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn ở cơ sở theo kế hoạch của UBND các cấp; phối hợp các lực lượng khác trên địa bàn làm nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường, chống dịch bệnh; (5) Phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia các cuộc vận động, phong trào cùa địa phương, xây dựng cơ sở vững mạnh; (5) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự phường cần tổ chức tốt các nội dung huấn luyện, đánh giá đúng kết quả huấn luyện của từng đồng chí dân quân tham gia. Bên cạnh đó, yêu cầu các cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện phải xác định tư tưởng, trong thời gian huấn luyện cần chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật và quy định huấn luyện,…Quá trình huấn  luyện đảm bảo an toàn cho người và vũ khí trang bị. Sau huấn luyện, kết quả đánh giá chiến sỹ phải đạt từ 80% khá, giỏi trở lên.

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH