TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ thể dục, thể thao
Ngày đăng 17/07/2019 | 16:23

Sáng 17/7/2019, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ thể dục thể thao cho các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, ngành, các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực thể dục thể thao quận, UBND 8 phường và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí báo cáo viên Lê Thanh Liêm – Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đi sâu trao đổi những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao; các điều kiện kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm vững hơn các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ thể dục thể thao, đồng thời giúp cho các cơ sở kinh doanh nắm bắt được các quy định mới để áp dụng trong hoạt động thực tế tại cơ sở.

Đồng chí Lê Thanh Liêm – Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại buổi tập huấn, đồng chí Phó vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc, vướng mắc của các cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao. Đây cũng là dịp để nâng cao vai trò, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thể dục thể thao trên địa bàn đối với cơ quan quản lý các cấp.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN