TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020
Ngày đăng 14/02/2020 | 08:16

Chiều 13/02/2020, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UB MTTQ quận cùng các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ quận; các đồng chí Trưởng, phó trưởng các Ban HĐND quận; các đồng chí Thường trực HĐND, chủ tịch UBND,chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND quận đã thông báo kết quả hoạt động năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020 của HĐND quận; thông báo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong năm 2019 và nội dung chương trình phối hợp năm 2020. Năm 2019, lãnh đạo 3 cơ quan đã tích cực đổi mới trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Trong quan hệ phối hợp công tác, đã phân công rõ trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu, rõ tiến độ; đề cao việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá, khen thưởng. Nét mới trong kết quả thực hiện nhiệm vụ là: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách toàn diện, quyết liệt và nghiêm túc ngay từ đầu năm, từ quận tới cơ sở; thể hiện sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Kết quả thi đua năm 2019, Quận và nhiều phòng ban, đơn vị đã có thành tích xuất sắc, được Trung ương, Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 3 cơ quan, tại Hội nghị, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã cùng ký kết vào chương trình phối hợp công tác năm 2020. Nội dung phối hợp gồm: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát; Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, tố cáo, khiếu nại của công dân; Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ quận trong năm qua. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đã đi vào thực chất, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quận. Để làm tốt hơn nhiệm vụ công tác năm 2020, Bí thư Quận ủy đề nghị 03 cơ quan khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo tổng kết, tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt Chủ đề công tác năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp”; Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần tổ chức thành công Đại hội đảng cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng cường đoàn kết, phối hợp trong tổ chức kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, giám sát… lãnh đạo các cơ quan tiếp tục làm tốt việc nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống; quan tâm tới công tác giải quyết kiến nghị cử tri, kịp thời thông báo kết quả giải quyết tới người dân./.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY