TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Cung cấp thông tin các phương tiện hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 03/04/2020 | 14:42

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ trướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Văn bản số 353/UBND-VP ngày 01/4/2020 của UBND quận cầu Giấy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn quận Cầu Giấy duy trì 683 điểm gồm Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong thời gian thực hiện “Cách ly xã hội” (xem danh sách tại đây).

Để đảm bảo nhiệm vụ cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thực hiện đăng ký danh mục các phương tiện hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy. Thông tin gửi về địa chỉ email: pkt.caugiay@hanoi.gov.vn hoặc liên hệ qua các số điện thoại 090.411.1119; 091.359.9588 để phối hợp giải quyết.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN