TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 03/04/2020 | 21:14

Ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 2601/VPCP-KGVX nhằm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo nội dung Công văn, khi Chỉ thị được ban hành, các cấp, các ngành, các địa phương đã nghiêm túc triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, một số nội dung của Chỉ thị còn chưa được hiểu và thực hiện thống nhất, do đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng tinh thần của Chỉ thị, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng;

- Người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp cần thiết (Mua lương thực, thực phẩm dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; Các trường hợp khẩn cấp như đi cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn; Làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở nêu dưới đây).

- Các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm..), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động.

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND quận Cầu Giấy đăng tải nội dung Công văn:

                

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN