TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ Quận và cơ sở đợt I năm 2022 với nội dung: Quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 10/01/2022 | 16:09

Thực hiện chương trình, kế hoạch của Hội LHPN Hà Nội năm 2022 về công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và thực hiện sự lãnh đạo của Quận uỷ Cầu Giấy; Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-BTV ngày 03/12/2021 của BTV Hội LHPN TP Hà Nội về Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ngày 10/01/2022, BTV Hội LHPN Quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ Quận và cơ sở đợt I năm 2022 với nội dung: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến 250 cán bộ Hội phụ nữ từ Quận đến chi hội.

Để đảm bảo nghiêm túc việc thực hiện các văn bản của Chính phủ, của Thành phố và của Quận trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN quận phối hợp Trung tâm Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting.

Đ/c Nguyễn Kim Lê - QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận làm báo cáo viên của lớp tập huấn

Đồng chí Nguyễn Kim Lê - QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận đã triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua: Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, Kế hoạch triển khai 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; 02 khâu đột phá của nhiệm kỳ; Gắn việc học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh lớp tập huấn qua Zoom Meeting

Toàn cảnh lớp tập huấn qua Zoom Meeting

Thông qua việc học tập, triển khai Nghị quyết giúp cho CBHV, phụ nữ toàn quận nắm vững những nội dung cơ bản, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội, vận dụng sáng tạo Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết vào hoạt động Hội và thực tiễn cuộc sống; đồng thời, giúp các cấp Hội phụ nữ trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp để thực hiện Nghị quyết; Từ đó thúc đẩy phong trào thi đua và hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội trong CBHV, phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp trong các cấp Hội phụ nữ quận Cầu Giấy.

HỘI LHPN QUẬN CẦU GIẤY