TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hội LHPN quận tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ đợt 3 năm 2022 cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở
Ngày đăng 20/09/2022 | 17:17

Ngày 20/9/2022, thực hiện chương trình, kế hoạch của Hội LHPN Hà Nội năm 2022 về công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và thực hiện sự lãnh đạo của Quận uỷ Cầu Giấy, Hội LHPN quận Cầu Giấy đã phối hợp tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ đợt 3 năm 2022 cho 250 các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở, chi hội trưởng Hội LHPN 8 phường trên địa bàn.

Thạc sĩ Kinh tế Nguyễn Thị Hảo đang trao đổi các kiến thức về chuyển đổi số và thương mại điện tử với lớp

Trong buổi sáng, các học viên lớp học đã được nghe Thạc sĩ Kinh tế Nguyễn Thị Thảo - UVTV, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, Hội LHPN Thành phố Hà Nội trao đổi và cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và thương mại điện tử trong tình hình mới thực hiện “Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2022-2025” năm 2023.

Toàn cảnh lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ đợt 3/2022

Buổi chiều, lớp tập huấn nghe đồng chí Lương Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai các điểm mới, bổ sung việc thực hiện Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI LHPN QUẬN