TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Phương án triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/07/2021 | 12:11 PM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

HĐND quận tạm hoãn Kỳ họp thứ hai HĐND quận khoá VI

Ngày đăng 29/07/2021 | 11:56 AM
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận uỷ, Thường trực HĐND,...

Thông báo thay đổi thời gian, chương trình và hình thứctổ chức Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 28/07/2021 | 11:30 AM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thực hiện  Chỉ  thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành...

Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 28/07/2021 | 09:55 AM
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quận Cầu Giấy quan tâm chăm lo đời sống người có công

Ngày đăng 27/07/2021 | 04:07 PM
Trong những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy quan tâm thực hiện góp phần nâng cao đời sống của các gia đình chính sách, người...

Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 26/07/2021 | 03:38 PM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 25/07/2021 | 02:00 PM
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa...

Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5

Ngày đăng 25/07/2021 | 01:30 PM
T hực hiện Phương án số 17/PA-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19...

Kế hoạch tiếp nhận, cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam

Ngày đăng 25/07/2021 | 11:13 AM
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Những vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 và mức phạt

Ngày đăng 25/07/2021 | 08:11 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/07/2021 | 10:34 PM
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/07/2021 | 10:21 PM
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Triển khai thực hiện Chì thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/07/2021 | 04:00 PM
Xem nội dung tại đây. BAN TUYÊN GIÁO