TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ cao trong cộng đồng tại quận Cầu Giấy

Ngày đăng 07/05/2021 | 04:24 PM
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

MTTQ quận Cầu Giấy thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn các phường

Ngày đăng 07/05/2021 | 12:43 PM
Căn cứ Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT ngày 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát...

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên trong vận động bầu cử

Ngày đăng 07/05/2021 | 11:54 AM
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và Thông tri số 13 ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam. ...

Đoàn giám sát của Quận ủy- HĐND - UB.MTTQ quận Cầu Giấy giám sát công tác bầu cử tại phường Quan Hoa

Ngày đăng 07/05/2021 | 06:18 AM
Ngày 6/5/2021, Đoàn giám sát của Quận ủy - HĐND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Về việc thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại phiên họp số 107

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:48 PM
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 04/05/2021 | 04:52 PM
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố HN và cho học sinh tạm dừng đến trường

Ngày đăng 03/05/2021 | 09:23 AM
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh

Ngày đăng 30/04/2021 | 04:23 PM
Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (Luật Bầu cử) thì mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào...

Triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố HN về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 30/04/2021 | 09:35 AM
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử

Ngày đăng 29/04/2021 | 06:15 PM
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN