TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nâng cao chất lượng huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và cấp chứng chỉ cho 120 cán bộ công đoàn cơ sở
Ngày đăng 27/08/2018 | 18:20  | View count: 361

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy và Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội, vừa qua Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2018 (ATVSLĐ) và cấp chứng chỉ cho cán bộ công đoàn với các nội dung liên quan đến lĩnh vực này.

Tham gia vào lớp tập huấn là 120 cán bộ là đại diện cho các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc. Tại buổi tập huấn, các học viên sẽ được trang bị và cập nhật những kiến thức mới về pháp luật An toàn vệ sinh lao động, chức năng nhiệm vụ của Ban An toàn lao động và cách tiếp cận mới về đánh giá rủi ro, đặc biệt là trong ngành xây dựng. Với những kiến thức, công cụ, phương pháp đã được truyền tải, các cán bộ công đoàn sẽ là những nhân tố nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ, tham mưu cho các cấp công đoàn trong việc xây dựng những hoạt động thực tế, góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện điều kiện ATVSLĐ tại nơi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - QVU, Chủ tịch LĐLĐ Quận đã phát biểu ý kiến khai mạc lớp tập huấn: “Hoạt động này đã và đang được Liên đoàn Lao động quận tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành nội quy, quy định về An toàn lao động - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lao động sản xuất. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, thi đua làm tốt công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động, góp phần cùng chuyên môn ngăn ngừa, hạn chế tối đa các yếu tố gây ra tai nạn lao động”.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN