TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tiểu ban di tích Đình An phú - Vạn long - Đoài môn phường Nghĩa Đô làm tốt công tác khuyến học – khuyến tài
Ngày đăng 26/08/2018 | 18:25  | View count: 913

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ–TTg ngày 20/2/2014 của thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 5 tiêu chí mới phấn đấu xây dựng Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập đã trở thành phong trào chung. Trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền phường Nghĩa Đô quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Qua đó, đã khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em đạt thành tích cao trong học tập.

Ngày 26/8/2018, Tiểu ban quản lý di tích phối hợp với khu dân cư An Phú từ tổ 20, 21, 22, 23, 24 tổ chức hội nghị khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập và vinh danh các cháu thi đỗ Đại học, cao đẳng năm 2018. Tiểu ban đã khen thưởng 100 học sinh tiên tiến, 266 học sinh giỏi, 05 cháu đạt thành tích cấp quận và thành phố, 34 cháu thi đỗ đại học, cao đẳng năm 2018 và 5 chi hội khuyến học với tổng số tiền khen thưởng biểu dương 15 triệu đồng.

Với cách làm đầy ý nghĩa đã thúc đẩy phòng trào xây dựng xã hội học tập. Từ đó n hững gia đình, dòng họ, cộng đồng tiêu biểu trong học tập sẽ được nhân rộng, lan tỏa trong các khu dân cư gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.  

UBND PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ