TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Dịch Vọng Hậu – Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả
Ngày đăng 22/11/2018 | 09:21  | View count: 837

Trong hai ngày 21 và 22/11/2018, UBMTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng Hậu đã tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024). Tham dự Đại hội có 170 đại biểu đại diện cho các tổ chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cá nhân tiêu biểu và các ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Phạm Văn Triển - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, đ/c Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, đồng chí Trần Việt Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND, lãnh đạo UBND phường.

Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng Hậu

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ phường luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy phường, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa hình thức vận động nhân dân, nỗ lực làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết, cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng của phường.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả”, Đại hội tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng Hậu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024) bao gồm 37 ủy viên do bà Lê Thị Phương Liên, Ủy viên BCH Đảng bộ phường làm Chủ tịch. Đại hội cũng hiệp thương dân chủ cử ra đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ VI bao gồm 10 đại biểu chính thức.

UB MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng Hậu nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo quận và phường đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp của Ủy ban MTTQ phường cũng như các tổ chức thành viên trên địa bàn, đồng thời, đề nghị MTTQ phường Dịch Vọng Hậu cần khắc phục những hạn chế, phát huy thế mạnh, chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ; phát huy vai trò tích cực, sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc… để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận phát biểu tại Đại hội 

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU