TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phường Nghĩa Đô tổ chức tổng kết phong trào thi đua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019
Ngày đăng 11/01/2019 | 10:31  | View count: 756

Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng phường Nghĩa Đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua có nhiều đổi mới trong việc phát động, tổ chức thực hiện cả về chiều rộng và chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ngày 11/1/2019, UBND phường Nghĩa Đô tổ chức tổng kết phong trào thi đua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Các phong trào thi đua thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch của Quận ủy, UBND quận Cầu Giấy và Đảng ủy phường đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Năm 2018, thu ngân sách được 16,599 tỷ đồng (đạt 118%  kế hoạch); công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 6985/7684 hộ (đạt tỷ lệ 91%), 31/37 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 84%); tổ chức hiến máu tình nguyện được 341/230 đơn vị máu (đạt 148,26% kế hoạch); giải quyết việc làm 690/650 người (đạt 106%); hỗ trợ giúp đỡ giảm 02 hộ cận nghèo, đến nay trên địa bàn phường không còn hộ nghèo, cận nghèo; lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 450 trẻ em dưới 6 tuổi và cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho 2.043 đối tượng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định; đã lập hồ sơ đưa 4/3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc (đạt 133%); vận động 15/15 đối tượng đi cai nguyện tự nguyện; điều tra khám phá các vụ việc đạt 80%, tổ chức tốt việc giao quân đảm bảo chỉ tiêu 9 nam công dân nhập ngũ.

Với những kết quả năm 2018, nhân dân và cán bộ phường Nghĩa Đô được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội công nhân danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Tại hội nghị tổng kết, UBND phường Nghĩa Đô cũng đã khen thưởng 57 tập thể, 76 lượt cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc của phường năm 2018.

Với  tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đồng chí Nguyễn Minh Cường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô đã phát động phong trào thi đua tới các ngành, đoàn thể, tổ dân phố, quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019, xây dựng phường Nghĩa Đô ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh: