TIN TỨC - SỰ KIỆN

HĐND phường Yên Hòa tổ chức Kỳ họp thứ 13 nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 19/06/2020 | 15:45  | View count: 257

Ngày 19/6/2020, HĐND phường Yên Hòa tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về hoạt động của HĐND - UBND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và quyết nghị những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Lương Mậu Hùng - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Cầu Giấy; đồng chí Nguyễn Minh Tuyên - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND phường, Ủy ban MTTQ, 27 vị đại biểu HĐND phường và các đồng chí bí thư các chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn phường.

Đồng chí Lương Mậu Hùng, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận phát biểu tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, cở mở và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 13 - HĐND phường Yên Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế; Thông báo của Ủy ban MTTQ phường về công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng chính quyền; Tờ trình nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Tờ trình nội dung giám sát của HĐND phường năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lương Mậu Hùng - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận giao nhiệm vụ cho HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và đại biểu HĐND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2020.

Đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa trả lời chất vấn tại Kỳ họp

Kỳ họp đã dành  nhiều thời gian tập trung chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề dân sinh nổi cộm. Đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp trả lời các chất vấn của Đại biểu HĐND phường.

Tại Kỳ họp, HĐND phường đã xem xét và biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách phường Yên Hòa năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn những nội dung giám sát năm 2021 của HĐND phường.

Hội đồng nhân dân phường Yên Hòa giao UBND, thường trực HĐND phường triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết Kỳ họp thứ 13 HĐND phường đã được thông qua./.

UBND PHƯỜNG YÊN HÒA