TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 18/06/2020 | 15:51  | View count: 281

Sáng ngày 18-6-2020, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 và tọa đàm, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tới dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm BDCT, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quận ủy; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các TCCS đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra các chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy, các đồng chí cán bộ Văn phòng Đảng ủy 8 phường.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, UBKT Quận ủy đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện tốt Hướng dẫn số 02-HD/UBKTQU và 03-HD/UBKTQU về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp và công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy.

Tính đến ngày 12/6/2020, 45/45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy đã tổ chức thành công đại hội. Các Đảng ủy cơ sở đã bầu UBKT Đảng ủy cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đúng với phương án nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị, được Ban Thường vụ Quận ủy nhất trí phê duyệt.

UBKT Quận ủy và UBKT cấp ủy cơ sở đã tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiện vi phạm; tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới.

Trong đó, UBKT Quận ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức 01 cuộc giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 45 tổ chức đảng và 08 đảng viên; cấp ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy kiểm tra, giám sát đối với 24 chi bộ, 85 đảng viên. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng đối với 79 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Toàn Đảng bộ quận thi hành kỷ luật 05 đảng viên vi phạm bằng hình thức khiển trách; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 01 đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2020 còn một số hạn chế đó là: một số cấp ủy triển khai nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ so với kế hoạch đề ra. Công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị còn hạn chế. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp ủy từ quận tới cơ sở trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 cần tập trung thực hiện đó là:

Một là, UBKT Quận ủy và cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung giải quyết tố cáo và các đơn thư liên quan đến nhân sự cấp ủy, UBKT và đại biểu dự đại hội đảng bộ quận đảm bảo trình tự, thời gian theo quy định. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy thẩm định hồ sơ nhân sự và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy. UBKT Quận ủy tham mưu để tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hai là, Cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở sớm xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên trong cấp ủy, UBKT cấp ủy và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch được cấp ủy xác định từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nội dung công việc đề ra trong năm 2020.

Ba là, UBKT Quận ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm quán triệt, triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn để trang bị kiến thức cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống về công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí UBKT và cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của cơ sở giúp các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng, cập nhật các văn bản quy định của Trung ương, Thành phố về công tác kiểm tra giám sát để làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và UBKT cấp ủy hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm và cả nhiệm kỳ; tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao./.

ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY