TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận uỷ Cầu Giấy quán triệt Nghị quyết Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 21/08/2020 | 17:24  | View count: 122

Ngày 21-8, quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội với hình thức trực tuyến từ điểm cầu Quận ủy tới điểm cầu UBND Quận và các điểm cầu thuộc 8 phường.

Dự Hội nghị có các đồng chí Quận ủy viên, cán bộ chủ chốt của Quận; đội ngũ báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội và đảng viên, cán bộ công chức thuộc 2 Đảng bộ Cơ quan Dân - Đảng và UBND Quận; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Ban Chấp hành Đảng bộ phường, trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội phường; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Quận thuộc Đảng bộ phường và các đồng chí Bí thư chi bộ, cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Quận ủy Cầu Giấy

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận tới cơ sở trong việc triển khai Kế hoạch quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025.   

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã giới thiệu về kết quả Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần của Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến đã làm rõ những kết quả và thành tựu đạt được của Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở tình hình thực tiễn của Quận hiện nay và trong thời gian tới để từ đó đề ra 16 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội; xác định 9 nhiệm vụ và giải pháp trên từng các lĩnh vực công tác trong Chương trình hành động nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, vai trò của cấp ủy Đảng từ Quận tới cơ sở, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân và tập thể trong việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với từng tổ chức, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và các chương trình, kế hoạch, đề án toàn khóa của Quận; chủ động giám sát việc thực hiện các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến yêu cầu, cán bộ chủ chốt Quận, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, thủ trưởng các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội Quận cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, hội viên, quần chúng nhân dân và tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Quận, thông tin nội bộ Quận. Từng cấp ủy Đảng cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch những bước cụ thể hóa nghị quyết. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Chiến cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên nội dung nghị quyết bằng nhiều giải pháp phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng để nghị quyết thật sự thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY