TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Ngày đăng 09/09/2020 | 10:58  | View count: 100

Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020, thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 về chống thư rác, Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP.

Nghị định gồm 5 Chương, 37 Điều quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Đây được xem là công cụ quan trọng nhằm ngăn chặn những vấn nạn đã tồn tại nhiều năm qua, đồng thời làm trong sạch thị trường viễn thông trong nước.

Điểm nổi bật của Nghị định là đưa ra định nghĩa rõ ràng về tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác. Theo đó, mọi tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử có nội dung quảng cáo được gửi tới người dùng mà chưa nhận được sự đồng ý của người sử dụng hoặc vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo, gửi thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo sẽ được liệt kê vào dạng "rác". Đây là cơ sở quan trọng để các nhà mạng có thể xử lý dễ dàng hơn nạn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác. Một trong những điểm mới được xem là có hiệu quả nhất cho người dùng là việc xây dựng Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác qua đầu số 5656, được vận hành bởi Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông). Theo đó, khi thực hiện các chương trình quảng cáo, người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn quảng cáo tới đầu số 5656 để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. Người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử cũng có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng qua đầu số 5656 nếu gặp phải tình trạng bị làm phiền bởi tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử rác không mong muốn. Thông qua đầu số 5656, người dùng có thể đăng ký số điện thoại của mình vào Danh sách không quảng cáo (Donotcall). Đây là tập hợp các số điện thoại của người dùng đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn hay cuộc gọi quảng cáo nào. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quảng cáo không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo. Trường hợp quảng cáo qua tin nhắn và đối với số điện thoại ngoài Danh sách không quảng cáo, người quảng cáo chỉ được phép gửi duy nhất một tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao di động. Nếu thuê bao từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời tin nhắn trên, người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn có nội dung tương tự đến thuê bao đó nữa. Trường hợp người dùng chấp nhận những thông tin quảng cáo, người quảng cáo cũng không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử và 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người dùng. Thời gian thực hiện các nội dung quảng cáo cũng được quy định rõ: chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 - 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 - 17 giờ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thông tin cũng sẽ đưa ra danh sách đen địa chỉ IP/tên miền phát tán thư điện tử rác, được cập nhật định kỳ và công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể sử dụng danh sách này để ngăn chặn những thư điện tử rác không mong muốn.

Cùng với đó, trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cũng được yêu cầu cao hơn khi Nghị định bắt buộc các đơn vị này phải xây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật để chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác bằng việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp công nghệ tiên tiến. Theo đó, các đơn vị trên phải hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác; hướng dẫn, cung cấp cho người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; đồng thời thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến Danh sách không quảng cáo; ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền… Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử có trách nhiệm hướng dẫn người sử dụng về cách thức chống thư điện tử rác; hướng dẫn, cung cấp công cụ, ứng dụng cho phép người sử dụng tự chủ động ngăn chặn thư điện tử rác và phản ánh về thư điện tử rác; có biện pháp chặn, lọc, cập nhật danh sách các nguồn phát tán thư điện tử rác và có phải pháp để tránh mất mát và ngăn chặn nhầm thư điện tử của người sử dụng.

Tại Chương IV của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính có sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Theo đó, từ ngày 01/10/2020, những hành vi vi phạm liên quan tới thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ tùy theo hành vi, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng; mức phạt cao nhất có thể lên đến 100.000.000 đồng và buộc thu hồi số điện thoại do thực hiện hành vi vi phạm. Những hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo, dịch vụ nội dung qua tin nhắn tùy theo hành vi sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng; mức phạt cao nhất có thể lên đến 170.000.000 đồng.

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ra đời đã hoàn thiện hành lang pháp lý giúp tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực An toàn thông tin nói chung và công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác nói riêng, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý, nhà mạng có đủ cơ sở pháp lý để triệt tiêu vấn nạn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác trong thời gian qua.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN