TIN TỨC - SỰ KIỆN

Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy: Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày đăng 22/09/2022 | 16:51  | View count: 112

Sáng ngày 22/9/2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, tại Hội trường Trung tâm Chính trị Quận.

Tới dự khai mạc đồng thời là báo cáo viên Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận, cùng các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc và cán bộ chuyên trách công đoàn Quận, với trên 200 đồng chí tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - QUV - Chủ tịch LĐLĐ quận - Báo cáo viên tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - QUV - Chủ tịch LĐLĐ Quận cho biết, Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của tổ chức Công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đồng thời, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội Công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Để công tác tổ chức Đại hội đạt hiệu quả, đội ngũ cán bộ Công đoàn cần được tập huấn để củng cố kiến thức, bổ sung lý luận, nâng cao kỹ năng, phương pháp và cách thức tổ chức, điều hành, qua đó, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Tại hội nghị tập huấn, các đồng chí tham dự được triển khai các văn bản liên quan đến Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, như Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 28-HD/TLĐ, ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại Đại hội.

Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn các cấp còn được đồng chí báo cáo viên truyền đạt cụ thể những Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ Quận liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023, về nhân sự đại hội, báo cáo chính trị, quy chế chi tiêu của Đại hội. Qua đó, giải đáp ý kiến và hướng dẫn kinh nghiệm xử lý một số tình huống thường gặp trong công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp.

Qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ công đoàn nắm được mục đích ý nghĩa, nội dung, phương pháp, và các bước tiến hành để đạt hiệu quả cao trong việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp. Từ những nội dung được tập huấn, cán bộ công đoàn sẽ tiếp thu, trao đổi nhiều nội dung quan trọng để thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam./.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN